دندان پزشکی هوشمند

  • 021-91009991

کامپوزیت دندان

قیمت کامپوزیت دندان

قیمت کامپوزیت دندان

قیمت گذاری و تعیین هزینه برای خدمات کامپوزیت دندان؛ با توجه به جنس کامپوزیت، تعداد دندان ها جهت کامپوزیت، منطقه انجام کامپوزیت…

کامپوزیت

کامپوزیت روشی است برای اصلاح طرح لبخند و رفع بدشکلی، بد رنگی و فواصل میان دندانها. در فرایند کامپوزیت نیاز به تراش…