دندان پزشکی هوشمند

  • 021-91009991

قیمت خدمات دندانپزشکی

قیمت کامپوزیت دندان

قیمت کامپوزیت دندان

قیمت گذاری و تعیین هزینه برای خدمات کامپوزیت دندان؛ با توجه به جنس کامپوزیت، تعداد دندان ها جهت کامپوزیت، منطقه انجام کامپوزیت…

قیمت لمینت دندان

قیمت لمینت دندان

قیمت انجام لمینت دندان در سال 1400 (2021) تعرفه و هزینه انجام لمینت ‌دندان در کلینیک ‌های دندانپزشکی متفاوت است. در برخی تعرفه‌…